Wereld Bloed Donor Dag

Wereld Bloed Donor Dag

Schermafbeelding 2016-02-11 om 15.44.22

 

Een beetje geschiedenis.

 

WBDD werd opgezet door vier organisaties:
– De World Health Organisation (WHO)
– De International Federation of Red Cross and Red Crescent of Societies (IFRC)
– De International Federation of Blood Donor Organizations (IFBDO of FIODS)
– The International Society of Blood transfusion (ISBT)

 

WHO         RedCross          FIODS            NSBT

 

De eerste viering WBDD werd georganiseerd in Zuid Afrika.
In mei 2005 werd de definitieve datum voor WBDD vastgesteld op 14 juni de geboortedag van Karl Landsteiner in 1868.

Karl LandsteinerKort na de Eerste Wereldoorlog besloot Karl Landsteiner met zijn gezin naar Nederland te verhuizen wegens de steeds slechter wordende levensomstandigheden in Wenen.

Karl Landsteiner was in Nederland werkzaam als patholoog in het St. Joannes de Deo Ziekenhuis in Den Haag van 1919 tot 1922. In 1922 verbond hij zich aan het Rockefeller Instituut voor medisch onderzoek in New York, waar hij tot het eind van zijn leven bleef.

Het Nederlandse Rode Kruis eerde hem met de Karl Landsteiner-penning voor bloeddonoren.

 

Na de oprichting bleven de vier organisaties de Wereldwijde campagnes promoten en begeleiden.

Daarbij worden zoveel mogelijk landen uitgenodigd om in hun land op 14 juni activiteiten te organiseren en wordt verder ieder jaar een land gekozen dat als gastland voor de viering een activiteit organiseert waarbij de zogenaamde “Founding Fathers” aanwezig zijn.

Ieder land doet dat op zijn eigen manier en stelt aan de WHO een thema voor dat wereldwijd gebruikt gaat worden in dat jaar.

 

Jaar

Gastland

Locatie

Thema

2004

Zuid Afrika

Johannesburg

Blood saves Lives, save Blood starts with me

2005

Engeland

Londen

Celebrating your gift of Blood

2006

Thailand

Bangkok

Commitment to ensure universal access to save Blood

2007

Canada

Ottawa

Safe Blood for save motherhood

2008

United Arab Emirates

Dubai

Giving Blood regularly

2009

Australië

Melbourne

Achieving 100 percent non-remunerated donation of Blood and Blood components

2010

Spanje

Barcelona

New Blood for the World

2011

Argentinië

Buenos Aires

More Blood more Life

2012

Zuid Korea

Seoul

Every Blooddonor is a Hero

2013

Frankrijk

Parijs

Give the gift of Life donate Blood

2014

Sri Lanka

Colombo

Save Blood for saving mothers

2015

China

Shanghai

Thank you for saving my Life

2016

Nederland

Amsterdam

Blood connect us all

 

Waarom?

De vier organisaties beseften als geen ander het belang van een veilig bloedtransfusiesysteem overal in de wereld. Waarbij een gezonde populatie donors, die langdurig en zonder betaling bereid is regelmatig bloed af te staan, de basis is voor stabiele bloedvoorziening.

ZONDER DONOR GEEN BLOEDVOORZIENING.

Om dit wereldwijd onder de aandacht te brengen werd gestart met de WBDD. Een dag waarop ook de donor wordt bedankt die onbaatzuchtig zijn bloed en tijd ter beschikking stelt.

 

Wereldwijd?

Ja, gelukkig kunnen we stellen dat er bijna overal op de wereld bloeddonors zijn die zorgen voor het redden van levens of verbeteren van de leefomstandigheden van patiënten. Alleen kan er nog veel verbeterd worden.

Sommige landen hebben het uitstekend voor elkaar zoals bijvoorbeeld in Denemarken en ook hier in Nederland, waar door Sanquin een uitstekende voorziening is opgezet. Nederland is zelfvoorzienend en de veiligheid van het bloed voor de patiënten is mede daardoor zo optimaal mogelijk.

Jammer genoeg is dat nog lang niet overal zo. Veel Afrikaanse landen kampen met tekorten aan donors en ook de distributie is daar een probleem.

Helaas zijn betaalde donaties nog in veel landen gebruikelijk, waardoor de veiligheid van het bloed bewezen minder wordt en ook de gezondheid van de donor risico loopt.

Daarnaast wordt ook nog het zogenaamde “familie systeem” gehanteerd, waarbij de ontvanger moet zorgen dat familie of vrienden bloed komen geven in dezelfde hoeveelheid als de ontvanger nodig heeft. Ook daarbij ontstaan uitwassen die de kwaliteit van het bloed niet ten goede komen. Zoals het aantrekken van onbekenden die tegen een vergoeding bloed willen afstaan.

Gelukkig dringt de noodzaak van een goed georganiseerde bloedtransfusieorganisatie steeds verder door in de diverse landen. Waarbij de donor de basis is, zonder donor geen bloedvoorziening.

 

De viering van WBDD

Hoe de vieringen in de diverse landen worden gehouden wordt volop via internet en e-mail gedeeld.

Voor een indruk vanuit diverse landen in de afgelopen jaren klik hier.

En nu valt de eer te beurt aan Nederland. Na de toewijzing door de WHO is de DVNL samen met Sanquin aan de slag gegaan om er een succesvolle WBDD 2016 van te maken.

Hoe het er uit gaat zien dat blijft nog even binnen de groep van organisatoren.

Wel kunnen we alvast verklappen dat ook de donors en dus onze leden er bij betrokken zullen worden.