Ledenraad in het kort

De ledenraad wordt zoals is vastgelegd in het huishoudelijk reglement gevormd door twee vertegenwoordigers van de vier regionale donorverenigingen en komt regulier twee maal per jaar bijeen. De overige bestuursleden van de regionale besturen zijn ook van harte welkom, maar hebben geen stemrecht. In verband met de reservering van de locatie is aanmelding vooraf noodzakelijk. Het bestuur kan besluiten ook anderen uit te nodigen.