“Zie ons als een belangenorganisatie”

De onafhankelijk opererende vereniging is opgericht in november 2009. De Donorvereniging Nederland (DVNL) komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregelingen bij Sanquin. Mocht u daar niet naar tevredenheid geholpen worden dan staat de vereniging alsnog voor u klaar om te helpen. Hoe meer leden de donorvereniging kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

Doelstellingen:

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors.
  • Bewaken van de procedures betreffende de bloedafname.
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin.
  • Participeren in de door Sanquin ingestelde Donor Advies Raad.
  • Onderhouden van internationale contacten met donorverenigingen uit ander landen.

 

Inspraak en overleg “Wij willen donors een stem geven”

De Donorvereniging-Nederland wil haar achterban een stem geven. Dat doet ze op verschillende manieren. Allereerst door te luisteren. Vandaar ook deze website: bij uitstek een middel voor tweerichtingscommunicatie. Publicatieborden bij de afnamepunten vormen een tweede instrument dat de Vereniging inzet. Op deze borden kunnen donors medelingen vinden over de regionale vereniging en de locatievertegenwoordiger aldaar. De wensen en vragen van de donors komen via de donorvereniging bij de juiste personen en instanties terecht. Daarvoor heeft de vereniging diverse mogelijkheden, onder andere heeft de donorvereniging zitting in de Landelijke Donor Raad (LDR). Vanaf 1 januari 2015 omgedoopt tot Donor Advies Raad (DAR). En beiden hebben inspraak op hun eigen niveau binnen Sanquin.

Via diverse contacten kan de donorvereniging allerlei zaken aan de orde stellen, zoals: parkeerperikelen bij de donorcentra, sluiting van centra, de uitvoering van het donorwaarderingssysteem, reiskostenvergoedingen en andere zaken die leven bij onze achterban.”

Onze visie: “Vrijwillig en gratis”

De Donorvereniging-Nederland meent – net als Sanquin – dat het geven van bloed (of bestanddelen daarvan) vrijwillig en gratis moet blijven. Juist daarom vindt de vereniging het belangrijk dat de donor verzekerd is van alle aandacht, veiligheid en de hoogst gekwalificeerde zorg.

De onafhankelijk opererende vereniging is opgericht in november 2009. De Donorvereniging Nederland (DVNL) komt op voor het algemene belang van de donor. Voor individuele klachten is er een aparte klachtenregeling zowel regionaal als landelijk. Mocht dat niet goed gaan dan staat de vereniging voor u klaar om te helpen. Hoe meer leden de donorvereniging kan vertegenwoordigen, hoe sterker de rol als gesprekspartner van Sanquin.

 

Onze doelstellingen

  • Verbeteren van de communicatie tussen Sanquin en de donors.
  • Bewaken van de procedures van Sanquin.
  • Betrokkenheid bij het donorbeleid van Sanquin.
  • Participeren in de door Sanquin ingestelde Donor Advies Raad.