Jan Willem Schuit

Jan Willem Schuit

PENNINGMEESTER

Wie is Jan Willem Schuit, wat doet hij zoal in het dagelijks leven en welke interesses heeft hij. Maar bovenal wat heeft hem bewogen zitting te nemen in het bestuur van de donorvereniging.

Om met het laatste te beginnen. Zoals zo velen ben ik donor sinds het begin van mijn militaire dienst zo halverwege 1968. Altijd ben ik donor gebleven in welke stad ik op dat moment dan ook mijn domicilie had. Een paar jaar geleden kreeg ik net als veel andere donoren de uitnodiging om naar een bijeenkomst van de donorvereniging in Noord-Oost te komen. Aan het einde van die dag mocht ik mezelf penningmeester van het bestuur noemen, omdat bleek dat het bestuur nog alles behalve voltallig was.

Al snel na deze benoeming werd mij gevraagd in het landelijke bestuur van de donor-vereniging de plots vrijgevallen functie van penningmeester te willen overnemen, hetgeen ik met veel plezier heb gedaan. Toen bleek dat bijna het voltallige bestuur van de donorvereniging Noord-West door diverse redenen hun taken gingen neerleggen, heb ik aangeboden samen met een aantal van de huidige bestuursleden het functioneren van deze donorvereniging weer op de rails te krijgen.

De donorvereniging is niet de eerste vereniging of stichting waarin ik mijn steentje als bestuurslid probeer bij te dragen. Zo heb ik in de loop der jaren in besturen van verschillende organisaties op maatschappelijk en sportief terrein in diverse functie mijn bijdrage proberen te leveren.